RAMON LLULL, EL VIATGER – CIÈNCIES SOCIALS: GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Descripció

Tercera unitat del programa educatiu, vinculada a la matèria de Ciències Socials: geografia i història. Els alumnes hi descobriran el context social i cultural de Ramon Llull i la seva època. S’hi prestarà una atenció especial als seus viatges i a la importància de la mar Mediterrània com a eix de comunicacions, de comerç i d’intercanvis culturals. La unitat convida els alumnes a interpretar mapes, a calcular la durada dels viatges a l’edat mitjana i a reflexionar sobre els valors i les motivacions del viatge en l’actualitat.

NARRACIÓ DE L’EPISODI BIOGRÀFIC

Objectius didàctics

  1. Descobrir el context social i cultural de Ramon Llull i la importància de la mar Mediterrània com a eix de comunicacions, de comerç i d’intercanvis culturals.
  2. Descobrir alguns dels viatges de Ramon Llull i les ciutats on va viure.
  3. Interpretar mapes i calcular temps de desplaçament a partir d’una escala.
  4. Debatre constructivament al voltant dels valors i les expectatives que impliquen els viatges.
  5. Llegir i comentar fragments de l’obra literària de Ramon Llull.

Lectura de la unitat

Romanç d’Evast e Blaquerna, cap. 88, § 2

ESTRUCTURA
ACTIVITAT
EN QUÈ CONSISTEIX
DURADA
INTRODUCCIÓ Explicació mestre  10 minuts
TEMPS ERA TEMPS… Episodi biogràfic de Ramon Llull 5 minuts
T’HI ATREVEIXES? Interpretació de mapes i càlcul de temps de viatge a partir d’una escala concreta 25 minuts
JUGUEM PLEGATS  Debat pautat sobre els valors i les expectatives que es tenen quan es viatja 15 minuts
UN BON RELAT Lectura d’un fragment de l’obra de Ramon Llull i reflexió final 5 minuts