UNITATS DIDÀCTIQUES

Cadascuna de les nou unitats didàctiques que configuren la proposta educativa, a excepció de la darrera unitat de síntesi vinculada a l’Educació visual i plàstica, presenten una mateixa seqüència d’activitats per dinamitzar el treball dels continguts proposats:

ACTIVITAT DESCRIPCIÓ DURADA
INTRODUCCIÓ Presentació de la unitat i dels continguts que s’hi treballaran 5 minuts
TEMPS ERA TEMPS Descoberta d’un episodi biogràfic de Ramon Llull narrat en primera persona 5 minuts
T’HI ATREVEIXES? Activitat vinculada als continguts curriculars de la matèria 20 minuts
JUGUEM PLEGATS Activitat de reflexió sobre els valors de l’episodi biogràfic de la unitat 15 minuts
UN BON RELAT Lectura d’un text de Llull vinculat als aprenentatges fets 5 minuts

La metodologia del programa facilita que els alumnes adquireixin una visió completa i polièdrica de Ramon Llull, partint en cada unitat de la descoberta d’un episodi de la seva biografia, i aplicant el treball en equip, la reflexió, el debat constructiu i la lectura de fragments de la seva obra.

En els següents enllaços trobareu una descripció detallada de cadascuna d’aquestes unitats, els seus objectius didàctics, així com l’accés a la descàrrega dels documents de treball: les Fitxes de l’alumnat i les Guies de suport a la feina docent de cada unitat, en format pdf. En aquests documents es detallen els continguts, les activitats, la metodologia i els materials necessaris per a desenvolupar-les.

LLENGUA CATALANA I LITERATURA (1)

LLENGUA CATALANA I LITERATURA (2)

CIÈNCIES SOCIALS: GEOGRAFIA I HISTÒRIA

MATEMÀTIQUES ACADÈMIQUES-APLICADES

CIÈNCIES DE LA NATURALESA: FÍSICA I QUÍMICA

CIÈNCIES DE LA NATURALESA: BIOLOGIA I GEOLOGIA

CULTURA I VALORS ÈTICS

RELIGIÓ

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA