RAMON LLULL, L’AUTODIDACTE – LLENGUA CATALANA I LITERATURA

Descripció

Segona unitat del programa educatiu, vinculada a la matèria de Llengua catalana i literatura. Els alumnes hi descobriran el procés autodidàctic de Ramon Llull, la seva voluntat divulgadora i el seu recurs a llengües com el català, el llatí, l’occità o l’àrab per a apropar els seus escrits a destinataris diversos. La unitat convida els alumnes a fer una lectura en català antic i una recerca de neologismes. Es completa amb una activitat que relaciona frases fetes amb fets i valors que van marcar la vida de Ramon Llull, i amb una reflexió final que permet de traslladar aquests valors a la quotidianitat dels alumnes.

NARRACIÓ DE L’EPISODI BIOGRÀFIC

Objectius didàctics

  1. Descobrir l’ús que fa Ramon Llull de llengües diverses per a apropar els seus escrits a destinataris diversos.
  2. Llegir i comprendre un text escrit en català antic per a treure’n informacions i idees concretes.
  3. Identificar neologismes actuals.
  4. Relacionar els valors de l’aprenentatge al llarg de tota la vida, de l’autonomia i de la perseverança, presents en la vida i en l’obra de Ramon Llull, amb frases fetes i amb l’activitat quotidiana dels alumnes.
  5. Llegir i comentar fragments de l’obra literària de Ramon Llull.

Lectures de la unitat

Romanç d’Evast e Blaquerna (1283), cap. 79

Llibre de contemplació (1271-1274), cap. 366, § 26

ESTRUCTURA
ACTIVITAT
EN QUÈ CONSISTEIX
DURADA
INTRODUCCIÓ Explicació mestre  10 minuts
TEMPS ERA TEMPS… Episodi biogràfic de Ramon Llull 5 minuts
T’HI ATREVEIXES? Lectura i comprensió d’un text escrit en català antic i identificació de neologismes 25 minuts
JUGUEM PLEGATS Identificació del significat de frases fetes tradicionals i reflexió sobre els valors de l’aprenentatge al llarg de la vida i de la perseverança, en la quotidianitat dels alumnes 15 minuts
UN BON RELAT Lectura d’un fragment de l’obra de Ramon Llull i reflexió final 5 minuts