CRÈDITS

Enllulla’t és una iniciativa de la Fundació Catalunya-La Pedrera i la Fundació Carulla que s’engloba dins els actes organitzats i els materials editats per a commemorar, l’any 2016, el setè centenari de la mort de l’escriptor i pensador mallorquí Ramon Llull. Podeu consultar el programa d’activitats i propostes de celebració de l’Any Llull visitant la seva pàgina web.

>> L’assessorament històric sobre Ramon Llull i la selecció dels fragments literaris han anat a càrrec de Joan Santanach i Suñol, professor de la Universitat de Barcelona, secció de Literatura del Departament de Filologia Catalana, coordinador de l’Editorial Barcino i comissari de l’Any Llull 2016.

>> Coordinació pedagògica i coordinació de la producció: Teresa Hernández Morlans.

>> Estructura didàctica, redacció activitats, maquetació i pàgina web: Daniel Gómez i Josep Maria Allué www.idealudica.com.

>> Il·lustracions i elements de disseny: Gabriel Martín.

>> Locució dels episodis biogràfics i dels textos de Ramon Llull: Miquel Costabella

>> Correcció lingüística: Francesc J. Gómez

>> Adaptacions dels textos antics: Raquel Parera.

El programa educatiu Enllulla’t i els seus materials estan sota la llicència Creative Commons. No es permet un ús comercial de l’obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s’ha de fer amb una llicència igual a la que regula l’obra original.

by-nc-sa.eu_petit